logo
  • Samvera -
  • Samvinna -
  • Samkennd

Höfðaberg

                                                                          

Höfðaberg er útibú frá Lágafellsskóla sem hóf störf skólaárið 2014-15 og er staðsett við Æðarhöfða. Þá voru nemendur við Höfðaberg 124 talsins í þremur fimm ára deildum og fjórum 1. bekkjum.  Skólaárið 2019-20 eru nemendur á Höfðabergi orðnir 166 talsins í tveimur fjögurra ára deildum (41), einni fimm ára deild (26), einum 1. bekk (42) og einum 2. bekk (57). 

Stýrimenn Höfðabergs eru  Tinna Rún Eiríksdóttir (sími: 578-4499) tinnarun@lagafellsskoli.is, deildarstjóri 1.-2. bekkja ásamt 4. og 5 ára deilda Höfðabergs og Daníel Birgir Bjarnason (sími: 896-2682) fristund@lagafellsskoli.is, forstöðumaður frístundar. Aðstoðar forstöðumaður frístundar er Álfrún Elsa Hallsdóttir (sími: 660-0761) fristund@lagafellsskoli.is.

 

 

 


Skólastefna Höfðabergs

Stefna Höfðabergs setur barnið í öndvegi með einstaklingsmiðun í námi og leik þar sem unnið er að því að virkja sterkar hliðar einstaklinga. Samþætting námsgreina þar sem áhersla er lögð á að námið fari fram í gegnum leik og upplifun barnsins.

Áhersla er lögð á læsi í víðum skilningi og hlutbundna talnavinnu sem miðar að því að efla skilning barna á hugtökum og talnagildum.

Samkennsla árganga í afmörkuðum viðfangsefnum.   Unnið með fjölbreytt viðfangsefni sem taka mið af áhugasviði hvers og eins út frá hæfniviðmiðum og grunnþáttum aðalnámskrár leik- og grunnskóla.

Þar sem Mosfellsbær er heilsueflandi samfélag er lögð áhersla á hollustu og daglega hreyfingu þar sem nærumhverfi skólans er nýtt í leik og starfi. Börnin fá tækifæri til að vera úti í náttúrunni, kynnast nánasta umhverfi, nýta efnivið og þann fjölbreytilega sem í kringum okkur er. Stuðlað er að því að börnin kynnist hlutunum frá fyrstu hendi, fái reynslu og upplifun af náttúrunni og öðlist þannig færni í að bera virðingu fyrir henni og vilja til að vernda hana.

Skóladagur barnsins er heildstæður með námi, leik og frístundastarfi. Rólegt upphaf dags þar sem boðið er upp á morgunverð og frístundastarf að honum loknum áður en kennsla/skipulagt starf hefst.

Gildi Mosfellsbæjar, virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja verða lögð til grundvallar skólastarfinu þar sem unnið verður eftir Uppbyggingastefnunni, Uppeldi til ábyrgðar. Þar er lögð áhersla á að efla einstaklinginn, styrkja sjálfsmynd, sjálfsaga og sjálfsstjórn hans með það að markmiði að hjálpa honum að gera sér grein fyrir þörfum sínum og bæta samskipti. Megináherslan er að byggja upp sjálfstraust, að hjálpa nemandanum til að verða sá sem hann vill verða.

Á Höfðabergi eru tvær 4 ára deildir

Spóaberg

Deildarstjóri er Guðríður Arndís Ingvarsdóttir arndis@lagafellsskoli.is

Dagskipulag

Kríuberg

Deildarstjóri er Guðríður Guðmundsdóttir gudridur@lagafellsskoli.is

Dagskipulag

Fyrirkomulag:
 

Á Höfðabergi er ein 5 ára deild

Lóuberg

Deildarstjóri er Anna Jóna Hauksdóttir annajona@lagafellsskoli.is

 
 
 

 

 

Fyrsti bekkur í vetur verður einn þar sem teymiskennla verður við lýði. Bekkurinn heitir 1. GJL og kennarar eru Guðmunda, Jóhanna og Lára Torfad.

Sameiginlegt netfang kennarateymisins er 2013@lagafellsskoli.is

Kennsluáætlanir 

Bekkjarnámskrá


2. bekkur samanstendur  af  einni bekkjardeild í vetur þar sem teymiskennsla með fjórða kennarann verður við lýði.   

Edda Rún, Hjördís, Sigurborg Svala og Steinunn Anna Haraldsdóttir kemur inn sem fjórði kennarinn inn í teymið. 

Sameiginlegt netfang kennarateymisins er 2012@lagafellsskoli.is

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira