Beint ß lei­arkerfi vefsins
Lßgafellsskˇli

┴Štlun

Eineltisáætlun Lágafellsskóla 

Einelti er ekki undir neinum kringumstæðum liðið í Lágafellsskóla! 

Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast áeinstaklingi sem á erfitt með að verjast.
Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum að þolanda líður illa og hann finnur til varnarleysis.
Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem lagður er í einelti vill oft ekki segja frá því sem gerist svo hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis. 

Ýmsar birtingarmyndir eineltis:

Líkamlegt: Barsmíðar, spörk, hrindingar…
Munnlegt: Uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni…
Skriflegt/rafrænt: Neikvæð tölvu- og/eða símasamskipti, krot, bréfasendingar, myndbirtingar …
Óbeint: Baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi…
Efnislegt: Eignum stolið, þær eyðilagðar…
Andlegt: Þvingun til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd og sjálfsvirðingu… 

Forvarnir gegn einelti

Til að fyrirbyggja einelti þarf samstillt átak nemenda, forráðamanna og starfsmanna skólans. Miðlun góðra lífsgilda, regluleg fræðsla og umræður um einelti og afleiðingar þess eru nauðsynlegar. Allir aðilar skólasamfélagsins þurfa að deila ábyrgð, sýna virðingu og láta sig líðan annarra varða. 

Helstu forvarnir:

 • Skólinn setur viðmið í samskiptum í því skyni að starfsmenn, nemendur og forráðamenn vinni út frá sömu gildum að þroskun jákvæðra samskipta og góðum skólabrag Þar er einkum litið til þriggja þátta:

1.     Einkennisorða Lágafellsskóla; samvera, samvinna  og samkennd
2.     Einkennisorða Mosfellsbæjar; virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja
3.     Uppbyggingarstefnunnar (Restitution/Diane Gossen) 

Einnig skal bent á skólareglur Lágafellsskóla  

 • Hver bekkjardeild gerir með sér sáttmála um samskipta- og vinnureglur í anda Uppbyggingarstefnunnar og heldur bekkjarfundi um líðan, samskipti og hegðun eftir atvikum.
 • Efling sjálfstrausts, samkenndar, tillitsemi, virðingar og umburðarlyndis m.a. í gegnum hópavinnu í ólíkum námsgreinum, félagsstarf og lífsleiknikennslu.
 • Árleg kynning  skólastjóra á eineltisáætlun skólans að hausti fyrir nemendur og forráðamenn.
 • Eineltisáætlun er aðgengileg á heimasíðu skólans sem og tilkynningahnappur.
 • Allir starfsmenn skólans nota þau tækifæri sem gefast til að ræða og leiðbeina um mikilvægi góðra samskipta.
 • Eineltisáætlun er yfirfarin og endurskoðuð árlega á starfsmannafundi að hausti. Starfsmenn fá fræðslu hvert skólaár tengda einelti og/eða samskiptum.
 • Árleg eineltiskönnun í 5.-10. bekk og nemendaviðtöl tvisvar á vetri í 4.-10. bekk.
 • Niðurstöður úr eineltiskönnun og einstaklingsviðtölum nýttar í vinnu gegn einelti/við endurmat áætlunar.
 • Eineltisteymi kemur saman að hausti og gerir áætlun um forvarnir vetrarins. Teymið fundar eftir atvikum yfir skólaárið.
 • Skólinn nýtir hinn árlega Dag gegn einelti 8. nóv. til að vekja athygli á mikilvægi góðra samskipta með það að markmiði að sporna gegn einelti.
 • Skólinn stuðlar markvisst að samvinnu heimilis og skóla með kynningum, fræðslu, fréttabréfum o.fl. Umsjónarkennarar og bekkjarfulltrúar hvetja foreldrasamfélagið til að setja sér reglur varðandi afmælisboð og aðrar samkomur.
 • Eineltisteymi er þátttakandi fyrir hönd skólans í samstarfi menntastofnanna bæjarins í málaflokknum. 

Hugsanlegar vísbendingar um einelti:
Tilfinningalegar

 • breytingar á skapi.
 • tíður grátur, viðkvæmni
 • svefntruflanir, martraðir
 • breyttar matarvenjur, lystarleysi - ofát
 • lítið sjálfstraust, hræðsla og kvíði
 • depurð, þunglyndiseinkenni, sjálfsvígshugsanir

Líkamlegar

 • líkamlegar kvartanir t.d. höfuðverkur, magaverkur
 • kvíðaeinkenni t.d. nagar neglur, stamar, ýmis konar kækir
 • líkamlegir áverkar s.s. skrámur og marblettir sem barnið getur ekki útskýrt
 • rifin föt og/eða skemmdar eigur

Félagslegar

 • barnið virðist einangrað og einmana
 • fer ekki í og fær ekki heimsóknir
 • barnið á fáa eða enga vini og það vill ekki taka þátt í félagsstarfi

Hegðun

 • óútskýranleg skapofsaköst og/eða grátköst
 • barnið neitar að segja frá hvað amar að
 • árásargirni og erfið hegðun

Í skóla

 • hræðist að fara eitt í og úr skóla, biður um fylgd og/eða fer aðra leið
 • leggur fyrr eða seinna af stað í skólann en venjulega
 • mætir iðulega of seint eða byrjar að skrópa
 • forðast ákveðnar aðstæður í skólanum t.d. leikfimi og sund
 • hættir að sinna náminu, einkunnir lækka, einbeitingarörðugleikar
 • einangrar sig frá skólafélögum
 • forðast að fara í frímínútur

Á heimili

 • barnið neitar að fara í skólann
 • dregur sig í hlé
 • biður um auka vasapening
 • týnir peningum og/eða öðrum eigum
 • neitar að leika sér úti eftir skóla
 • byrjar að leggja önnur börn eða systkini í einelti
 • reynir að fá foreldra sína til að tala við kennarann, skólafélagana eða aðra foreldra
 • verður niðurdregið eða órólegt eftir frí 

Verði foreldrar eða starfsmenn varir við einhver ofangreindra einkenna eða annarra sem benda til að barninu líði illa er mikilvægt að kanna málið. Allir sem hafa vitneskju um hvers konar líkamlegt eða andlegt ofbeldi meðal nemenda ber að tilkynna það til umsjónarkennara.

Meðferð eineltismála í Lágafellsskóla

Nauðsynlegt er að vitneskja um einelti berist til umsjónarkennara, skólastjórnenda eða náms- og starfsráðgjafa.Grun um einelti ber að tilkynna með formlegum hætti á eyðublaði/hnappi sem finna má á heimasíðu Lágafellsskóla. Ef grunur leikur á eða staðfesting liggur fyrir að einelti eigi sér stað er það skýr stefna Lágafellsskóla að tekið sé á málinu strax. Eineltismál eru mismunandi og fer vinnulag í hverju máli eftir eðli þess.

Almennt skal vinnulag þó vera sem hér segir. 

myndaaetlun

Sjá reglugerð sem vísað er í. http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=ee3c91b7-164b-46ab-9e21-59e3fd3720c2 

 

Slˇ­in ■Ýn:

Einelti » ┴Štlanir

Stjˇrnbor­

ForsÝ­a vefsins StŠkka letur Minnka letur Hamur fyrir sjˇnskerta og lesblinda Senda ■essa sÝ­u Prenta ■essa sÝ­u VeftrÚ

Mynd

Samvera - Samvinna - Samkennd